23
Jan
Off

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จะทำการจัดเก็บจากคนทั่วๆ ไป ตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ ซึ่งการเก็บภาษีนั้นผู้ที่จะเสียภาษีต้องมีรายได้ตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วจะจัดเก็บกันปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ที่มีรายได้ทุกคนจะต้องไปแสดงรายการรายได้ที่ตัวเองมีนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม แต่ก็มีผู้มีรายได้บางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นเสียภาษีตอนช่วงครึ่งปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกจะได้เป็นการแบ่งเบาการจ่ายค่าภาษีลงไปได้บ้าง ปกติแล้วทุกๆ คนที่มีรายได้จะต้องไปทำการแสดงรายการเงินได้ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังหรือมีความผิดตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นสามารถมีค่าลดหย่อนได้ตามที่กฎหมายกำหนด และในปี พ.ศ. 2560 นั้นกฎหมายเองก็ได้มีการกำหนดค่าลดหย่อนภาษีแบบใหม่ขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนให้กับผู้ที่มีรายได้ทุกๆ คน จากเดิมที่เคยให้ลดหย่อนตัวบุคคลอยู่ที่ 30,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท…

23
Dec
Off

  VAT (Value Added Tax) ก็คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดเก็บนอกเหนือจากต้นทุนที่ถูกผลิตขึ้นมาและขายให้กับผู้บริโภคต่างๆ โดยปกติแล้ว Vat ในประเทศไทยปัจจุบันจะถูกกำหนดอยู่ที่ 7% ทว่าก็ยังมีวิธีการหลากหลายสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการจะหลบเลี่ยงการจ่าย Vat หรือ การพยายามจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกลโกงดังกล่าวนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทว่าไม่ได้เปิดกิจการจริงๆ – เหตุผลก็เพื่อเป็นการขอคืนภาษี องค์กรบางแห่งก็แจ้งว่าตัวเองนั้นมีการส่งออกสินค้าแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้มีการส่งสินค้าแต่อย่างใด หรือบางองค์กรก็ไม่ได้มีบริษัทขึ้นมาจริงๆ เลยด้วยซ้ำ โดยการขอคืนภาษีจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอมเมื่อทำไปได้สักพักก็จะย้ายหนีไปเปิดกิจการอื่นๆ ต่อและกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ การขายใบกำกับภาษี – เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจจริง ดำเนินการในเรื่องต่างๆ…

20
Nov
Off

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า VAT นั้น เป็นภาษีที่ทางรัฐบาลทำการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการ สำหรับการจำหน่ายและการให้บริการ ภาษีส่วนนี้ทางผู้ประกอบการเป็นคนมีหน้าที่ในการเก็บจากลูกค้าและนำไปจ่ายให้กับรัฐบาล ซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการทุกรายที่จดทะเบียนการค้าจะต้องเรียกเก็บจากลูกค้าโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบที่รวมกับราคาสินค้าไปแล้วหรือเป็นราคาที่คำนวณแยกออกมาต่างหากก็ตามแต่ โดยผู้ประกอบการที่ไมได้เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายจะต้องจ่ายภาษีซื้อ 7% ขณะเดียวกันเวลาจำหน่ายออกไปก็จะเรียกเก็บภาษี 7% นั้นคืนมาด้วย ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอดีตนั้นประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการค้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ทว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุเพราะเศรษฐกิจในประเทศไทยช่วงเวลานั้นเกิดการขยายตัวค่อนข้างรวดเร็ว การคลังของประเทศค่อนข้างมีความมั่นคง อีกทั้งกรเก็บภาษีการค้ายังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม มีความซับซ้อนของระบบภาษีทำให้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต…

15
Sep
Off

ภาษีนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ แต่ละประเทศนั้นมีเงินส่วนใหญ่ในการนำมาพัฒนาประเทศหรือนำมาใช้จ่ายในการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าให้ถึงที่สุด คนที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีโดยทั่วไปก็จะเป็นคนที่มีรายได้ตามที่กฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีก็ควรที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำไมต้องเสียภาษี ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลของทุกประเทศบังคับให้เก็บกับประชาชนทุกคน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ, สุขอนามัย ทำบัตรทอง, การศึกษา สร้างอาคารหรือห้องเรียนให้กับโรงเรียน, การคมนาคม มีส่วนในการสร้างรถไฟฟ้า ถนน อุโมงค์ จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ครู และอื่นๆ  หรือการรักษาความสงบสุขภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นท่อประปา อาคารของราชการ เสาไฟฟ้า ไฟทาง เป็นต้น…

12
Aug
Off

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดได้ว่าเป็นภาษีอากรอีกประเภทหนึ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการจัดเก็บเงินได้ของกลุ่มนิติบุคคลจำพวกบริษัท ห้างร้าน ที่ได้มีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ผู้ที่ทำธุรกิจและมีการจดทะเบียนตามกฎหมายจะต้องมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยไม่ใช่นั้นอาจมีความผิดตามข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทราบ ใครคือคนที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย – ประกอบไปด้วย บริษัท จำกัด, บริษัทมหาชน จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน, ห้างหุ้นจำกัด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ – แม้ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติแต่หากได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย, ประกอบธุรกิจหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย, แม้ไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่รับเงินบางอย่างในประเทศไทย, มีลูกจ้างทำการแทนในประเทศไทย จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย กิจการที่ดำเนินทางด้านการค้าและหวังผลกำไร –…

5
Jul
Off

สำหรับคนที่มีเงินทองเหลือล้นหรือว่าอาจจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ทว่าก็มีการเป็นห่วงลูกหลาน คนข้างหลังว่าหากตัวเองเสียชีวิตไปแล้วจะอยู่กันอย่างไร กลัวว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะลำบากหลายๆ คนก็เลยมีการเก็บหอมรอมริบเงินบางส่วนเอาไว้ให้กับลูกหลานหรือคนข้างหลังได้ใช้ ซึ่งเรียกว่า มรดก แต่เมื่อมีการโอนย้ายทรัพย์สินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการเสียภาษีเกิดขึ้นนั่นเอง เราจึงเกิดกฎหมายที่เรียกว่าภาษีมรดกขึ้นและคนที่จะต้องเสียภาษีก็จะเป็นคนที่รักมรดกมาต่อจากผู้ที่เสียชีวิต ความหมายของภาษีการรับมรดก ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จะถูกจัดเก็บหลังจากที่มีการแบ่งมรดกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการรับมรดกแต่ละคนนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษี แต่อัตราในการเสียจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของมรดกที่ได้รับ รวมไปถึงลำดับขั้นของการรับมรดกด้วย สำหรับในประเทศไทยนั้นกำหนดให้ผู้ที่จะต้องเสียภาษีมรดกนั้นเป็นผู้ที่ได้รับมรดกมาในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งภาษีมรดกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับประเทศที่มีการพัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่ง คนที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือคนที่ได้รับมรดกต่อจากเจ้าของมรดกที่เสียชีวิตลง โดยอาจจะเป็นการรับมรดกในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะต้องมีการเสียภาษีส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทนี้นั่นเอง…

25
Jun
Off

ภาษี ที่หลายคนคุ้นหูคือเงินที่ถูกเรียกเก็บจากประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ ภาษีที่เรียกเก็บจะมีอยู่2แบบคือ ภาษีทางตรงเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากคนที่มีรายได้จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย งานบริการ หรืออุสาหกรรม ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการที่เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่เรียกง่ายๆว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง ซึ่งสาเหตุที่คนไทยทุกคนต้องเสียภาษีเพราะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านรายจ่ายของรัฐบาล คมนาคม ไฟฟ้า ขนส่ง สร้างโรงเรียน ถนน และเงินเดือนของข้าราชการเพื่อทำงานบริการให้ประชาชนเช่น ตำรวจ สาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น การคิดเงินเก็บภาษีนั้นในแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน เช่นภาษีบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการที่ไม่มีคู่สมรสมีเงินได้เกิน30,000บาทต่อปี จะต้องเสียภาษี ถ้าน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้น กรณีที่มีคู่สมรสต้องมีรายได้รวมกันแล้วมากกว่า 60,000ต่อปี และพวกห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลถ้ามีเงินได้เกิน30,000 ต่อปีก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน ส่วนที่มาของเงินได้นิติบุคคลจะคำคัญจากกำไรสุทธิตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้แล้ว และเพื่อความเป็นธรรมจึงมีการทำบัญญัติการจัดเก็บที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกำไร…

15
May
Off

  หากว่ากันตามกฎหมายนั้น ภาษีธุรกิจเฉพาะก็ถือว่าเป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการจัดเก็บที่แทนการจัดเก็บภาษีทางการค้าที่ถูกยกเลิกไป โดยภาษีธุรกิจเฉพาะที่ว่านี้โดนเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมาพร้อมๆ กันกับภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ใครคือคนที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามชื่อนั้นก็บอกอยู่แล้วจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบกิจการซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ บุคคลธรรมดา, คณะของบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล, กองมรดก, กองทุน, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, หน่วยงานเอกชนที่ประกอบกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และหน่วยงานของรัฐบาล สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่กฎหมายนั้นกำหนดให้อยู่ในข่ายนิติบุคคล ส่วนในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ในต่างประเทศ ก็จะให้ผู้ที่มีหน้าที่ หรือลูกจ้าง หรือตัวแทน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการแทนโดยตรงที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่เสียภาษีร่วมกับกิจการที่กล่าวมาทั้งหมด ธุรกิจประเภทใดที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยส่วนมากแล้วธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา,…