15
Sep
Off

ทำไมต้องเสียภาษี และหากไม่เสียภาษีจะเป็นอย่างไร

1

ภาษีนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ แต่ละประเทศนั้นมีเงินส่วนใหญ่ในการนำมาพัฒนาประเทศหรือนำมาใช้จ่ายในการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าให้ถึงที่สุด คนที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีโดยทั่วไปก็จะเป็นคนที่มีรายได้ตามที่กฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีก็ควรที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทำไมต้องเสียภาษี

ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลของทุกประเทศบังคับให้เก็บกับประชาชนทุกคน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ, สุขอนามัย ทำบัตรทอง, การศึกษา สร้างอาคารหรือห้องเรียนให้กับโรงเรียน, การคมนาคม มีส่วนในการสร้างรถไฟฟ้า ถนน อุโมงค์ จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ครู และอื่นๆ  หรือการรักษาความสงบสุขภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นท่อประปา อาคารของราชการ เสาไฟฟ้า ไฟทาง เป็นต้น หากว่าประเทศไหนหรือใครที่มีการชอบหลบเลี่ยงไม่จ่ายภาษี รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะหาเงินเพื่อไปพัฒนาประเทศได้ และนี่จะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาอย่างล่าช้าหรือมักเกิดสภาวะปัญหาต่างๆ ภายในประเทศมากมาย มีคนรวยสุด แต่ว่าก็มีคนจนสุดๆ เกิดภาวะสงครามกลางเมือง ความอดอยากของผู้คน เศรษฐกิจตกต่ำ ประเทศเป็นหนี้ การศึกษาถดถอย และอื่นๆ อีกมากมายจากการที่ไม่สามารถที่จะเก็บภาษีจากประชาชนในประเทศได้อย่างที่ควรจะเป็น

3-1

หากไม่เสียภาษีจะเป็นอย่างไร

โดยปกติแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม คุณก็จำเป็นที่จะต้องมีการยื่นแบบเสียภาษีเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้ทางรัฐบาลได้รู้ว่าคุณมีความบริสุทธิ์ใจที่จะไม่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าหากรายได้ต่อปีไม่ถึง 50,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องยื่น โดยช่วงเวลาในการยื่นเสียภาษีจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี โดยในปัจจุบันสามารถยื่นเสียภาษีผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทว่าหากคุณเผลอลืมหรือตั้งใจที่จะไม่ยื่นการเสียภาษีจะมีโทษในกรณีดังกล่าว คือ

  • ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีไม่ได้ทำการยื่นแบบการเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน และเสียเพิ่ม 5% ต่อเดือนจนกว่าจะเสีย หากว่าไม่ย่อมเสียภาษี
  • หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการยื่นภาษีขาดจะต้องเสียเพิ่มและถูกปรับอีก 1 หรือ 2 เท่าตัว
  • ตั้งใจแสดงหลักฐานเท็จมีโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับ 2,000 – 200,000 บาท