23
Dec
Off

กลโกง VAT ที่มักใช้กันอยู่เป็นประจำ

 1283365vaco_NLHH

VAT (Value Added Tax) ก็คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดเก็บนอกเหนือจากต้นทุนที่ถูกผลิตขึ้นมาและขายให้กับผู้บริโภคต่างๆ โดยปกติแล้ว Vat ในประเทศไทยปัจจุบันจะถูกกำหนดอยู่ที่ 7% ทว่าก็ยังมีวิธีการหลากหลายสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการจะหลบเลี่ยงการจ่าย Vat หรือ การพยายามจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกลโกงดังกล่าวนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

  1. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทว่าไม่ได้เปิดกิจการจริงๆ – เหตุผลก็เพื่อเป็นการขอคืนภาษี องค์กรบางแห่งก็แจ้งว่าตัวเองนั้นมีการส่งออกสินค้าแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้มีการส่งสินค้าแต่อย่างใด หรือบางองค์กรก็ไม่ได้มีบริษัทขึ้นมาจริงๆ เลยด้วยซ้ำ โดยการขอคืนภาษีจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอมเมื่อทำไปได้สักพักก็จะย้ายหนีไปเปิดกิจการอื่นๆ ต่อและกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
  2. การขายใบกำกับภาษี – เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจจริง ดำเนินการในเรื่องต่างๆ จริงมีรายรับจากสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายจริง แต่เลือกเอาใบกำกับภาษีที่ลูกค้าไม่ต้องการไปขายให้กับองค์การที่ต้องการใบกำกับภาษี เพื่อทำการขอคืนภาษีทำให้จ่ายภาษีได้น้อยลง ส่วนมากมักเจอได้กับธุรกิจปั๊มน้ำมัน หรือว่ากิจการที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายที่ส่วนมากไม่ต้องการใบกำกับภาษี
  3. ปลอมใบกำกับภาษีของบริษัทดังๆ – ส่วนมากมักใช้กับธุรกิจก่อสร้าง โดยจะเลือกปลอมใบกำกับภาษีกับผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่มีเครือข่ายขายส่งกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งการกระทำแบบนี้จะทำให้ตรวจสอบได้ยากว่าใบกำกับภาษีที่ทำขึ้นนั้นเป็นของจริงหรือของปลอม
  4. ตั้งหลายๆ บริษัทเพื่อออกใบกำกับภาษีให้กับตัวเอง – วิธีนี้เมื่อทำขึ้นมาแล้วจะทำให้ตรวจสอบได้ยาก ใบกำกับภาษีที่ออกมาจะเป็นการขายสินค้าต่อให้กันเป็นทอดๆ และที่สุดท้ายจะเป็นคนที่แสดงตัวออกมาว่าเป็นคนส่งออก ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ได้ส่งออกจริง แต่มีการปลอมใบขนสินค้าและใบสั่งซื้อจากต่างประเทศ
  5. สำนักงานบัญชีปลอมแปลงหรือสับเปลี่ยนใบกำกับภาษี – ส่วนมากสำนักบัญชีจะทำบัญชีให้กับลูกค้าหลายราย และอาจจะเกิดการสับเปลี่ยนทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มีการตกแต่งยอดขึ้นมาใหม่เพื่อต้องการให้จ่ายภาษีได้น้อยลง
  6. ออกใบกำกับภาษีแบบผิดกฎหมาย – จะมีการออกใบกำกับภาษีปลอมและมีการขายให้กับผู้ที่ต้องการใบกำกับภาษี
  7. พิมพ์ใบกำกับภาษีเอาไว้ใช้เองโดยไม่ได้มีการซื้อขาย – จะลงรายการซื้อขายสินค้าต่างๆ ทั้งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริง แล้วนำไปยื่นเพื่อขอรับภาษีคืน
  8. การออกภาษีขายต่ำกว่าภาษีจริงๆ – เมื่อมีการซื้อขายกันทางธุรกิจลูกค้าอาจไม่ต้องการใบกำกับภาษีแต่ผู้ขายก็ออกเองและเปลี่ยนราคาสินค้าเองเพื่อทำให้การจ่ายภาษีถูกลง