8
Oct
Off

อาชีพอิสระ ยื่นภาษีแบบไหน เรามีคำตอบ

ปัจจุบันหากเรามองไปรอบตัว การทำอาชีพฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ มาแรงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้การทำงานบางอย่างเราสามารถให้คนทำงานอิสระมาจัดการแทนได้ ไม่ต้องจ้างประจำ การทำงานฟรีแลนซ์นั้นหากเป็นคนที่มีความเก่ง ชื่อเสียงดังก็ถือว่าสร้างรายได้เยอะเหมือนกัน แล้วอาชีพนี้เสียภาษีอย่างไร

ภาษี

อาชีพอิสระ ยื่นภาษีแบบไหน

อาชีพไหนก็ต้องเสียภาษี

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่าเราจะทำอาชีพไหนก็ตามต้องเสียภาษีด้วยกันทั้งนั้น อาชีพฟรีแลนซ์ก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์สายไหนก็ตาม ขายของ ใช้แรงงาน ตกแต่งกราฟฟิค อัพเดตเว็บไซต์ นักเขียน และอีกสารพัดอย่าง ต้องเสียภาษีด้วยกันทั้งนั้น แม้ว่ารายได้ไม่มากนักก็ต้องแจ้งให้ทราบ

การคำนวณภาษีฟรีแลนซ์

สำหรับคนที่มีเงินเดือนเป็นประจำ การคำนวณรายได้เพื่อหาอัตราภาษีที่ต้องจ่ายอาจจะไม่ยากเท่าไร เพราะรายได้ตายตัว คำนวณได้ แต่ถ้าเป็นสายฟรีแลนซ์การคำนวณภาษีจะยากกว่าหน่อย เนื่องจากรายได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งประเทศ และผู้จ่ายภาษี เลยมีการคำนวณภาษีสำหรับฟรีแลนซ์สองรูปแบบ โดยมีข้อกำหนดว่า หากวิธีไหนคำนวณแล้วได้ต้องจ่ายภาษีมากกว่า ให้เลือกเอาวิธีนั้นเป็นหลักจ่ายภาษีในปีนั้น

วิธีหักภาษีแบบเงินได้สุทธิ

วิธีแรกเรียกว่า วิธีหักภาษีแบบเงินได้สุทธิ แนวคิดก็คือ ฟรีแลนซ์จะต้องเอารายได้จากการทำงานทั้งปีมาตั้งรวมกัน จากนั้นหักรายจ่ายออกไป เหลือเท่าไร ก็จะกลายเป็นเงินสุทธิ จากนั้นก็เอาเงินสุทธิที่ได้มาเทียบกับอัตราภาษีก็จะได้เงินที่ต้องจ่ายภาษีในปีนั้น ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรายได้ทั้งหมด 1,000,000 บาท หักค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีไป 60% คิดเป็นเงิน 600,000 บาท หักค่าลดหย่อนอื่นอีก 10,000 บาท แสดงว่า นาย ก. จะมีเงินได้ สุทธิประมาณ 390,000 บาท จากนั้นเอารายได้สุทธิไปคิดอัตราภาษี 10% ก็จะได้เงินประมาณ 24,000 บาทเป็นภาษีในปีนี้

วิธีคำนวณรายได้พึงประเมิน

สำหรับวิธีที่สองอาจจะไม่ยากเท่าไร แนวคิดก็คือต้องคำนวณจากรายได้ทั้งหมด ตามด้วยอัตราภาษี(0.5%)ลงไป ก็จะได้จำนวนเงินที่ต้อง่าย ยกตัวอย่างเหมือนเดิม นาย ก. มีรายได้ 1,000,000 นำไปคำนวณอัตราภาษีก็จะได้ 1,000,000 × 0.005 = 5,000 บาทเท่านั้นเอง น้อยกว่าเยอะ แต่อย่างที่บอกไปว่าการจ่ายภาษีรัฐจะเลือกวิธีที่ได้เงินมากกว่าเป็นหลัก

จากสองวิธีที่คำนวณ เราขอแนะนำว่า เหล่าฟรีแลนซ์อาจจะต้องเลือกวิธีแรกเป็นหลัก อาจจะมองว่าวิธีนี้จ่ายเงินภาษีเยอะ แต่เราสามารถเพิ่มการลดหย่อนได้มากขึ้นเพื่อให้จ่ายภาษีลดลงได้ด้วย ยังไงก็ตามหากไม่ถนัดเรื่องภาษี ควรหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูจะทำให้การจัดการภาษีทำได้ง่ายขึ้น