10
Mar
Off

การตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง ทำอย่างไร ?

การหนีภาษีในประเทศไทยจะทำได้ยากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรหลีกเลี่ยง เพราะกรมสรรพากรมีเครื่องมืออันทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีร่างกฎหมายฉบับใหม่ ที่จะให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลทางการเงินให้กรมสรรพากรอีกด้วย

tax

การเก็บภาษีย้อนหลัง คืออะไร ?

การเก็บภาษีย้อนหลัง คือ การปราบปรามทางภาษีอากร โดยมีการดำเนินการภายใน 3 หน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร , กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต โดย กรมสรรพากร เป็นองค์กรที่มีหน้าจัดการภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อีกทั้งยังมีหน้าที่เก็บ VAT และภาษีธุรกิจเฉพาะ อีกด้วย จึงมีฐานกว้างมากรวมทั้งครอบคลุมจำนวนผู้เสียภาษีหลายล้านคนเลยทีเดียว

คำถาม คือ กรมสรรพากรเขามีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรว่าที่มาของรายได้มาจากไหน

  • ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการต่าง ๆ
  • ตรวจการปฏิบัติงาน
  • ตรวจนับสต็อกสินค้า
  • สอบใบกำกับภาษี
  • การตรวจคืนภาษี ของบุคคลธรรมดาในแบบบุคคลทั่วไปที่สามารถพบเจอได้บ่อยๆ โดยจะมีทั้งกรณี คืนภาษีก่อนตรวจสอบ หรือขอตรวจสอบความถูกต้องในภายหลังก็ได้

โดยการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี กรมสรรพากรสามารถสั่งให้ผู้เสียภาษีส่งมอบบัญชี รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้กับเจ้าพนักงาน ก็จะทำการตรวจสอบหรือไต่สวนภาษีอากรทุกประเภทต่อไป สำหรับกรณีนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าพนักงานวิเคราะห์ ค้นพบว่าบุคคลหรือนิติบุคคลชำระภาษีอากรต่างๆไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ตรวจค้น , เข้ายึด ตลอดจนอายัดบัญชีรวมถึงเอกสาร ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด เนื่องจากกรมสรรพากรจะส่งเจ้าพนักงาน เพื่อทำการเข้าตรวจค้นรื้อเอกสารต่างๆ ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถยึดเอกสารต่างๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษี

ภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยคนทำงานในระบบส่วนใหญ่ ก็มักโดนหักภาษีกันอยู่ในทุกเดือนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนั้น ถ้าใครยังไม่ได้ยื่นภาษีเพื่อขอคืนภาษี ก็อย่ามัวแต่ชะล่าใจรีบจัดการตั้งแต่เนิ่นๆ จะดีกว่า

ขั้นตอนตรวจสอบผลการขอคืนภาษีและการตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง

  • เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rd.go.th เลือกเมนูบริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี เพื่อยื่นภาษี
  • เลือกปีภาษี , กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามด้วยกดสอบถาม
  • เว็บไซต์จะแสดงผลยื่นภาษี ออกมา 2 กรณี ได้แก่…
  • คือ กรณีที่คือได้รับเงินคืนแล้ว
  • และกรณีที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี , กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยทางกรมสรรพากรอาจให้คุณนำส่งเอกสาร ประกอบพิจารณาเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นคุณจะต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบสถานะอย่างเป็นประจำ

สำหรับใครที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยส่วนตัว ก็สามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางกรมสรรพากร ไม่ว่าจะทั้งทางเว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 02-272-8343 , 02-272-8463 สำหรับผู้ยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต